ukladanie a archivovanie

ukladanie a archivovanie

typ SDK

skrinka

typ SDP

roletová skriňa

typ SDR

ukladanie a archivovanie

typ SVK

ukladanie a archivovanie police

typ SDS

ukladanie a archivovanie police

typ RD1

biela skrinka

typ RD2

moderná stena

typ RK

policová stena

typ RS

Nároky na objem archivovaných písomnosti sa znižujú, ale to čo je dôležité musí byť v dosahu a bezpečne uschované. Vychádza sa z toho aký druh zakladania sa využíva, a aké sú priestorové možnosti na pracovisku.

Popri svojej základnej funkcii dokážu všetky druhy skríň opticky členiť priestor, optimalizovať akustické pomery, alebo doplnené kolieskami uľahčia presun na inú pozíciu. Tie, ktoré majú tú správnu výšku dokonca na krátku chvíľu nahradia aj stôl.