kontajnery

kontajner do kancelárie

kontajnery pod pracovnú dosku

kontajnery do kancelárie

kontajnery vedľa stola

moderný kontajner do kancelárie

kontajnery pre manažérov

kontajner po stôl

kontajnery ako súčasť stola

Forma výsuvného úložného priestoru má podobu klasickej priehradky, závesnej kartotéky, alebo peračníka. Je buď neoddeliteľnou súčasťou stola, alebo mobilný situovaný pod pracovnou doskou resp. v bezprostrednej blízkosti pracoviska. MYOTIS vytvoril množstvo konfigurácií tvarov a funkcií, aby reagoval na individuálne požiadavky užívateľov.

 

 

Rôzne formy ukladania

ukladanie