štandardné pracoviská

pracovisko

U 50/25

kancelária

typ O36

moderná kancelária

typ 2T

atypická kancelária

A 50/25

Individuálna aj tímová práca v administratíve  vyžaduje na každom pracovisku optimálne podmienky. Tie je možné vytvoriť portfóliom klasických, ale aj špecifických produktov. Z nich sa v danom priestore vytvorí zoskupenie, ktorého centrom sú rôzne druhy stolov.