členenie priestoru

kancelária

panelové steny

mobilna stena

mobilné panely

kancelária

stolové panely

Najmä vo veľkopriestore dochádza k situáciám, keď je nutné vytvoriť v určitej časti novú funkciu. Využitím statických stien a mobilných panelov, ale aj vhodným situovaním úložného nábytku vznikajú opticky a akusticky oddelené formy. U pracovných stolov je optické členenie tradičným riešením, MYOTIS však pridáva možnosti výberu rôznych organizačných prvkov.