konferenčné miestnosti

konferenčný stôl

U 155/33

kancelária

U 25/25 

moderný stôl do kancelárie

U 80/20 d

stôl do kancelárie

2x I600x600

stôl do modernej kancelárie

2xT

stôl do kancelárie

U 50/25

stôl kancelársky

A 50/25

Najcharakteristickejším znakom kancelárskych zón, určených pre stretávanie, komunikáciu a prezentáciu je alternatívne zoskupenie rôznych druhov stolov. Priradením stoličiek a doplnením priestoru o mobilné prvky poskytujúce nevyhnutný servis, dostávame optimálny funkčný celok. Estetiku, ale aj akustickú pohodu dotvoríme stenou s policami.