materiály

materiál myotis

MYOTIS vyberá z toho čo je, ale rozlišuje charakteristické znaky, vyplývajúce z potrieb nábytku. Kvalitu musíme zohľadniť, ale citlivo vnímame individualitu každého zákazníka a jeho plánované finančné zdroje, preto ponúkame širokú škálu možností v rôznych cenových hladinách.

Posúďte sami, či vieme vybrať to, čo iným uniká.