ekológia

ekológia

Všetko okolo nás je dizajn? Alebo to vzniklo náhodou?
MYOTIS nevie, ale správa sa tak, aby dielo zostalo zachované.