U 80/20 d

stôl do kancelárie

U 80/20 d

Veľmi osobitý dizajn stola vytvorený pre tých, ktorí všetko nové prijímajú ako výzvu. Keď stôl a skriňa vytvoria kompaktný celok, a ten situujeme k materiálovo a farebne zosúladenej stene, dostávame výraz, ktorý príjmu viacerí.