vedľa stola

kontajner do kancelárie vedla stola

Kontajnery
vedľa stola

Aktuálny asistenčný úložný priestor slúži na pohodlnejšiu prepravu väčšieho objemu písomností. Najmä v zónach pre komunikáciu je situovaný v tesnej blízkosti stolov.