súčasť stola

 
kontajner do kancelárie

Kontajnery
ako súčasť stola

Niekedy sa kontajner stáva časťou stola. Stráca sa funkcia mobility, ale získava cenová výhoda.