pre manažérov

kontajner do kancelárie pre manažérov

Kontajnery pre manažérov

Aj manažérske pracovisko musí disponovať organizačne primeraným asistenčným úložným priestorom. Tento slúži zároveň aj ako prídavná odkladacia plocha.