pod pracovnú dosku

kontajner do kancelárie

Kontajnery pod pracovnú dosku

Štandardný mobilný priestor pre ukladanie je umiestnený pod pracovnú dosku. Jeho obsahom sú výsuvné variácie priečinkov.