A 50/25

stôl do kancelárie

A50/25

Aby aj u tejto alternatívy bolo možné prepojiť dizajn pracovných a rokovacích stolov, musel MYOTIS využiť symetriu.