stolové panely

kancelária

červená kancelária

 

 

oddelenie priestoru

stoly

 

Panely pre sústredenú prácu pri pracovnom stole sú neoceniteľnou súčasťou všetkých druhov kancelárii. Kladú sa priamo na podlahu, alebo sa uchytávajú ku konštrukcii stola. Popri akustickej a optickej funkcii môžu disponovať možnosťou pripínania odkazov a zavesenia organizačných prvkov.

 

 

 

Rôzne druhy organizačných prvkov pre manažment vášho pracoviska uľahčujú prácu a zároveň znižujú nároky na veľkosť plochy stola.

moderný stôl myotis